ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมัครเริ่มต้นเพียง 200 บาท รับส่วนลดทันที และสามารถมีธุรกิจประกันภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุน

ส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกถ่ายรูปส่งไลน์ให้ผู้แนะนำผ่านช่องทางนี้ได้ทันที

กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลสมัครเรียบร้อย ผู้แนะนำจะส่งใบสมัครที่คุณกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง และเซ็นต์ชื่อลงในใบสมัครเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกอีกครั้ง

โอนชำระสมัครสมาชิก

โอนชำระเข้าบัญชี ศรีกรุงโบรคเกอร์ เท่านั้น

srikrung payment

ยอดโอนชำระสมัครสมาชิก

 • ผู้สมัครสมาชิกอายุ 20 – 60 ปี โอนชำระ ค่าสมัคร 200 บาท
 • ผู้สมัครสมาชิกอายุ 61 – 70 ปี โอนชำระ ค่าสมัคร 250 บาท

รับประกันอุบัติเหตุ ทุน 1 แสน บาท ฟรี 1 ปี สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์เท่านั้น

เอกสารในการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกในนามบุคคลธรรมดา

 1. ใบสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)
 2. หลักฐานโอนชำระค่าสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ยื่นทันที)
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)
 5. สำเนาบัตรนายหน้า ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)

สมัครสมาชิกในนามบริษัท

 1. ใบสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)
 2. หลักฐานโอนชำระค่าสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ยื่นทันที)
 4. หนังสือรับรองบริษัท (ยื่นทันที)
 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)
 6. สำเนาบัตรนายหน้า ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)

การเขียนเอกสารการสมัครสมาชิก

 • รับรองสำเนาถูกต้อง เซ็นต์ชื่อด้วยปากกาน้ำเงิน ห้ามใช้แอพพิมพ์

กรณีมีเครื่องพริ้นเตอร์
พริ้นออกมาแล้วเขียน

กรณีไม่มีเครื่องพริ้นเตอร์
วางบนกระดาษ A4 แล้วเขียน