แนะนำหลักสูตรศรีกรุงโบรคเกอร์

ผู้บรรยาย คุณบ๊วย อรวรรณ (ฺBSK Smart Insure) และ คุณสุกัญญา (พี่สุ ศรีกรุงโบรคเกอร์)

รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์ช่วงเริ่มธุกิจ

ตอนที่ 1 : แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมศรีกรุงโบรคเกอร์

ตอนที่ 2 : แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมศรีกรุงโบรคเกอร์

หลักสูตร First Step Online

ผู้บรรยาย คุณบ๊วย อรวรรณ (ฺBSK Smart Insure) และ คุณสมเกียรติ (เจ้าหน้าที่ศรีกรุง สาขาจามจุรี)

แนะนำหลักสูตร First Step Online ศรีกรุงโบรคเกอร์

ตอนที่ 1 : รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์ (ช่วง 1)

ตอนที่ 1 : รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์ (ช่วง 2)

ตอนที่ 2 : รู้จักประกันวินาศภัย

ตอนที่ 3.1 : รู้จักงานใหม่ งานต่ออายุ งานโอนโค๊ต

ตอนที่ 3.2 : สอนอ่านหน้าจดทะเบียนรถยนต์

ตอนที่ 3.3 : สอนอ่านตารางกรมธรรม์ประกันรถยนต์

ตอนที่ 3.4 : เตรียมข้อมูลก่อนเช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ตอนที่ 3.5 : เตรียมความพร้อมการนับอายุรถยนต์