ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

สวัสดีครับ ผมโค้ชเอกศรีกรุงโบรคเกอร์ วันนี้ผมจะมาแนะนำ วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์ พร้อมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ หรือผู้ที่สนใจ อยากจะเตรียมตัวเพื่อไปสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ซึ่งคอร์สอบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ดังกล่าวต้องขอขอบคุณ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่นำมาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย

เนื้อหาวิชา และเกณฑ์การสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

จำนวนข้อสอบ มีทั้งหมด 120 ข้อ

การสอบความความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า

จํานวนข้อสอบ

เกณฑ์การผ่าน

1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันภัยวินาศภัย

10

70%

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

20

60%

3. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข (2) พ.ศ. 2551

20

4. หลักประกันวินาศภัย

70

5. ประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

6. ประกันภัยรถยนต์

7. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

8. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยนายหน้าประกันวินาศภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย

2. ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันภัย

3. พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย 2535

4. ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

5. ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยการขนส่งสินค้า, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

6. ประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน