ประกัน 2 พลัส, ประกัน 3 พลัส รถเก๋ง รถกระบะ ชับบ์ประกันภัย

ประกัน 2 พลัส, ประกัน 3 พลัส รถเก๋ง รถกระบะ บริษัทชับบ์ประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,800 บาท

มาแล้ว ประกัน 2 พลัส, ประกัน 3 พลัส เพียง 4,800 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบ 2 พลัส และ 3 พลัส มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู (รหัส 110)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

500,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

5,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู (รหัส 110)

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 6 คน

รถกระบะ 2 ประตู

100,000 บาท / คน รวม 3 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

ค่ารักษาพยาบาล

รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู (รหัส 110)

100,000 บาท  / คน รวม 7 คน

รถกระบะ 2 ประตู

100,000 บาท  / คน รวม 3 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

300,000 บาท / ครั้ง

ภัยก่อการร้าย

-

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเชีย เท่านั้น)
  1.1 รถยนต์นั่งจดทะเบียนนั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านั้น)
  1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 320 เท่านั้น) ไม่รวมกระบะติดคอก หรือ ตู้ แหนบ เพลา
 2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
 3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่น ๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น
 4. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปื
 5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งานใหม่ และ ในปีต่ออายุ)
 6. ประเภทถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใด ๆ รถติดไชเรนทุกชนิด และ รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 7. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ การคลือบแก้ว เคฟล่า และสติกเกอร์ทุกชนิด รวมไปถึงการเพ้นต์ลาย
 8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (นับตามวันคุ้มครอง และเฉพาะงานใหม่เท่านั้น)