ประกัน 2 พลัส, 3 พลัส รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ เมืองไทยประกันภัย

ประกัน 2 พลัส, 3 พลัส รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ บริษัทเมืองไทยประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,400 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ 2 พลัส, 3 พลัส เพียง 6,400 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบ 2 พลัส, 3 พลัส มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถเก๋ง (รหัส 110)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

 • รถตู้โดยสาร (รหัส 210)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

500,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000 บาท / คน รวม 5 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 4 คน

ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท / คน รวม 5 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

-

เงื่อนไขการรับประกัน

รถยนต์ที่รับประกันภัย

 1. รถเก๋ง เฉพาะรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม 3, 4 และ 5
 2. รถกระบะบรรทุกใช้ส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน ที่ไม่มีการติดตั้งหลังคา คอกสูงเกินหัวเก๋ง หรือติดตั้งตู้ทึบ ตู้แห้ง หรือตู้เย็น
 3. รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)

รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย

 1. รถที่ไช้รับจ้าง หรือให้เช่า
 2. รถนำเข้า
 3. รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Roll-Royce เป็นต้น
 4. รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
 5. รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
 6. รถยนต์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถยนต์ที่มีราคาตลาด ณ วันที่ขอเอาประกันภัยต่ำกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย