ประกัน 2 พลัส รถเก๋ง รถกระบะ ซมโปะประกันภัย

ประกัน 2 พลัส รถเก๋ง รถกระบะ บริษัทซมโปะประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,900 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ 2 พลัส เพียง 6,900 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบ 2 พลัส มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถเก๋ง (รหัส 110)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

1,000,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รถเก๋ง

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 6 คน

รถกระบะ

100,000 บาท / คน รวม 3 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

ค่ารักษาพยาบาล

รถเก๋ง

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

รถกระบะ

100,000 บาท / คน รวม 3 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

300,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

- บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุรถยนต์ที่รับประกัน
  1.1 อายุรถ 1 ปี – 15 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) รับที่ทุนประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไป
  1.2 อายุรถ 16 ปี – 20 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) รับที่ทุนประกันภัย 50,000 บาท
 2. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง หรือให้เช่า รถสปอร์ต รถซุปเปอร์คาร์ รถแข่ง รถยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อแข่งขันความเร็ว
 3. ไม่รับพิจารณา รถจดประกอบ รถนำเข้า และ รถยุโรป
 4. คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาล:
  5 คน สำหรับรถเก๋งส่วนบุคคล (110)
  3 คน สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (320)
  7 คน สำหรับรถตู้โดยสารส่วนบุคคล (210)
 5. เบี้ยประกันภัยซ่อมอู่ทั่วไป
 6. ไม่มีควาเสียหายส่วนแรก
 7. เบี้ยประกันภัยนี้ ได้พิจารณาให้ส่วนลดเบี้ยสำหรับการติดกล้อง CCTV แล้ว
 8. เบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวม พ.ร.บ.