ประกันชั้น 3 รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ไทยประกันภัย

ประกันชั้น 3 พี่ช้างมีแต่ให้ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ บริษัทไทยประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,650 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 3 พี่ช้างมีแต่ให้  เพียง 2,650 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถเก๋ง (รหัส 110)

 • รถตู้โดยสาร (รหัส 210)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

100,000 บาท / ครั้ง

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

-

คุ้มครองน้ำท่วม

-

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

รถเก๋ง

1,000,000 บาท / คน


10,000,000 บาท / ครั้ง

รถกระบะ, รถตู้

500,000 บาท / คน


10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

รถเก๋ง

2,500,000 บาท / ครั้ง

รถกระบะ, รถตู้

1,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รถเก๋ง, รถตู้

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 6 คน

รถกระบะ

100,000 บาท / คน รวม 3 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

ค่ารักษาพยาบาล

รถเก๋ง, รถตู้

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

รถกระบะ

100,000 บาท / คน รวม 3 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

300,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

-

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
  1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
  1.2 รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (ปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน 3 ที่นั่ง (รหัส 320)
  1.3 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท
 2. ไม่รับประกันรถ รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า และรถตู้โดยสารทุกประเภท
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก โดยผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก
 4. ไม่จำกัดอายุรถยนต์