ประกันชั้น 3 รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ไทยประกันภัย

ประกันชั้น 3 พี่ช้าง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ บริษัทไทยประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,355 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 3  เพียง 2,355 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

-

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถเก๋ง (รหัส 110)

 • รถตู้โดยสาร (รหัส 210)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

-

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

-

คุ้มครองน้ำท่วม

-

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

1,000,000 บาท / คน


10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2,500,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
รถเก๋ง, รถตู้

50,000 บาท / คน รวม 5 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 4 คน

รถกระบะ

50,000 บาท / คน รวม 3 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

ค่ารักษาพยาบาล

รถเก๋ง, รถตู้

50,000 บาท / คน รวม 5 คน

รถกระบะ

50,000 บาท / คน รวม 3 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

- บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
  1.1 รหัส 110 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรดำ)1.2 รหัส 210 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (ปิคอัพ, รถตู้) คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรฟ้า)
  1.3 รหัส 320 รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (ปิคอัพ) ไม่เกิน 3 ตัน คุ้มครอง 3 ที่นั่ง (ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรเขียว)
 2. ไม่รับประกันรถ Supercar, รถแข่ง, รถตัดแปลงสภาพ, รถติดไซเรน, รถที่ใช้ในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 3. ไม่จำกัดอายุรถ
 4. อัตราเบี้ยเป็นอัตราเบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ.