ประกันชั้น 1 รถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะบรรทุก ชับบ์ประกันภัย

ประกันชั้น 1 รถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะบรรทุก บริษัทชับบ์ประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 12,100 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 12,100 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถกระบะ 4 ประตู (รหัส 110)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

500,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

5,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รถกระบะ 4 ประตู

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 6 คน

รถกระบะ 2 ประตู

100,000 บาท / คน รวม 3 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

ค่ารักษาพยาบาล

รถกระบะ 4 ประตู

100,000 บาท  / คน รวม 7 คน

รถกระบะ 2 ประตู

100,000 บาท  / คน รวม 3 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

300,000 บาท / ครั้ง

ภัยก่อการร้าย

-

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2 – 10 ปี
  1.1 รถกระบะ Pick Up จดทะเบียนนั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เซ่า (รหัส 110, 120 เท่านั้น)
  1.2 รถกระบะ Pick up จดทะเบียนบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น) ไม่รวมกระบะติดคอก หรือตู้ แหนบ เพลา
 2. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่น ๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น
 3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถตัดแปลงใด ๆ รถติตไซเรนทุกชนิด และ รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 4. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ การเคลือบแก้ว เคฟล่า และสติกเกอร์ทุกชนิด รวมไปถึงการเพ้นต์ลาย
 5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (นับตามวันคุ้มครอง และเฉพาะงานใหม่เท่านั้น)