ประกันชั้น 1 รถกระบะบรรทุก คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

ประกันชั้น 1 รถกระบะบรรทุก บริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 15,500 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 15,500 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

500,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

แผน Pickup 1

1,000,000 บาท / ครั้ง

แผน Pickup 2, Pickup 3

600,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผน Pickup 1

100,000 บาท / คน รวม 3/5 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

แผน Pickup 2, Pickup 3

50,000 บาท / คน รวม 3 คน

 • ผู้ขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 2 คน

ค่ารักษาพยาบาล

แผน Pickup 1

100,000 บาท  / คน รวม 3/5 คน

แผน Pickup 2, Pickup 3

50,000 บาท / คน รวม 3 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

- บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. เบี้ย พ.ร.บ. สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล สุทธิ 900 บาท รวมภาษี + อากร 967.28 บาท สำหรับรับจ้าง สุทธิ 1,760 บาท รวมภาษี + อากร 1,891.76 บาท
 2. เบี้ยประกันภัยนี้ เป็นแบบซ่อมอู่ทั่วไป
 3. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ในตลาด ณ วันที่ทำประกันภัย
 4. อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม ดังนี้
  – Pickup 1 : คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท เช่น แครี่บอย รั้วเสมอหัวเก๋ง คอกเสมอหัวเก๋ง
  ทั้งนี้อุปกรณ์ตกแต่ง ไม่รวมถึง แคฟร่า, คาร์บอน, สติ้กเกอร์, เคลือบแก้ว, และอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้การพาณิชย์
  – Pickup 2 : ตู้แห้ง ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม โครงหลังคา ตู้เปียก ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น ตามมูลค่าจริงไม่เกิน 80,000 บาท
  (คุ้มครองตู้ / โครงหลังคาไม่เกิน 50,000 บาท เครื่องทำความเย็นไม่เกิน 30,000 บาท)
  – Pickup 3 : รั้วเกินหัวเก๋ง คอกเกินหัวเก๋ง เสริมแหนบ เสริมเพลา ล้อกระทะ ตามมูลค่าจริง รวมไม่เกิน 80,000 บาท
 5. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด และ แก๊ส
 6. ระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 7. ประเภท 1 บริษัทฯ ขอตรวจสภาพก่อนรับประกันภัยทุกกรณี