ประกันชั้น 1 รถเก๋งป้ายแดง NISSAN แอลเอ็มจีประกันภัย

ประกันชั้น 1 รถเก๋งป้ายแดง NISSAN บริษัทแอลเอ็มจีประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 22,022 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 22,022 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมศูนย์

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

รถเก๋ง (รหัส 110)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

1,00,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2,500,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

  • ผู้ขับขี่ 1 คน

  • ผู้โดยสาร 6 คน

ค่ารักษาพยาบาล

100,000 บาท  / คน รวม 7 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

- บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าตลาดขณะขอเอาประกันภัย
  2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
  3. อัตราเบี้ยนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ตามประกาศให้เริ่มใช้ สิ้นสุดวันที่ 30/06/2020