ประกันชั้น 1 รถเก๋ง BMW อาคเนย์ประกันภัย

ประกันชั้น 1 รถเก๋ง BMW บริษัทอาคเนย์ประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 24,035 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 24,035 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมศูนย์, ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

รถเก๋ง (รหัส 110)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

1,00,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

5,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

  • ผู้ขับขี่ 1 คน

  • ผู้โดยสาร 6 คน

ค่ารักษาพยาบาล

100,000 บาท  / คน รวม 7 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

300,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

- บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. รับประกันแบบซ่อมห้างสําหรับรถยนต์ที่มีอายุ 2-3 ปี และซ่อมอู่สําหรับรถยนต์ที่มีอายุ 2-10 ปี
  2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 7คน
  3. ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
  4. ทุนประกันภัยต้องกําหนดตามเงื่อนไขมาตรฐาน (80% ของมูลค่าราคากลางซื้อขายรถยนต์)
  5. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์
  6. ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก รถโหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
  7. ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  8. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย สงวนสิทธิ์ รับประกันภัยตามยี่ห้อ / รุ่น และ / หรือช่วงทุนประกันภัยที่กําหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า