ประกันชั้น 1 รถกระบะ เอเชียประกันภัย

ประกันชั้น 1 รถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะบรรทุก บริษัทเอเชียประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 13,500 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 13,500 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • รถกระบะ 4 ประตู (รหัส 110)

 • รถกระบะบรรทุก (รหัส 320)

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

1,000,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

จดทะเบียน ต่างจังหวัด

2,000,000 บาท / ครั้ง

จดทะเบียน กรุงเทพ

2,500,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

จดทะเบียน ต่างจังหวัด

รถกระบะ 4 ประตู

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 6 คน

รถกระบะ

100,000 บาท / คน รวม 5 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 4 คน

จดทะเบียน กรุงเทพ

รถกระบะ 4 ประตู

200,000 บาท / คน รวม 7 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 6 คน

รถกระบะ

200,000 บาท / คน รวม 5 คน

 • ผูัขับขี่ 1 คน

 • ผู้โดยสาร 4 คน

ค่ารักษาพยาบาล

รถกระบะ 4 ประตู

100,000 บาท  / คน รวม 7 คน

รถกระบะ

100,000 บาท  / คน รวม 5 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

จดทะเบียน ต่างจังหวัด

300,000 บาท / ครั้ง

จดทะเบียน กรุงเทพ

400,000 บาท / ครั้ง

ภัยก่อการร้าย

- บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
  – เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท | กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท
  – รถยนต์ปีที่ 2 – 12 (ซ่อมอู่ทั่วไป) และไม่เกิน 5 ปี (กรณีซ่อมห้าง) | ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์และต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
  – กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ไม่สามารถปรับลดเบี้ยประกันภัยจากอัตราข้างต้นได้อีก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท
  – เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งส่วนลดอื่นๆ ไว้แล้ว และมีผลบังคับถึง 31/12/2563
 2. รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
  – รถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิรถร่วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
  – รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง ปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าทุกชนิด