ประกันชั้น 1 รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู กรุงเทพประกันภัย

ประกันชั้น 1 รถเก๋ง และรถกระบะ 4 ประตู บริษัทกรุงเทพประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 9,000 บาท

มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 9,000 บาท ต่อปี รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ (รถยนต์คันเอาประกัน)

ประเภทการซ่อม

ซ่อมอู่

ประเภทรถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล

  • รถเก๋ง (รหัส 110)

  • รถกระบะ 4 ประตู (รหัส 110)

ความเสียหายส่วนแรก

* 5,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองน้ำท่วม

ตามทุนประกันภัย

* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คุ้มครองคู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย

1,000,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2,500,000 บาท / ครั้ง

ความเสียหายส่วนแรก

- บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (คุ้มครองคนในรถเรา)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000 บาท / คน รวม 7 คน

  • ผู้ขับขี่ 1 คน

  • ผู้โดยสาร 6 คน

ค่ารักษาพยาบาล

100,000 บาท  / คน รวม 7 คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

300,000 บาท / ครั้ง
ภัยก่อการร้าย

ตามทุนประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ไม่ต้องตรวจรถ สามารถทำประกันได้ทันที
  2. มีค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท ในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี
  3. รับรถทั้งเก๋งและอายุรถ 2 – 10 ปี
  4. เบี้ยประกันรวมภาษีอากรแล้ว
  5. เบี้ยประกันรวมส่วนลดการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งมากับรถแล้ว