ศรีกรุงสาขาลำปาง

เลขที่ 126 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 52000 แผนที่ ศรีกรุงสาขาลำปาง

ศรีกรุงสาขาพิษณุโลก

444/7-8 ถนนสีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 แผนที่ ศรีกรุงสาขาพิษณุโลก

ศรีกรุงสาขาเชียงใหม่

เลขที่ 340 ม.1 ถนนวงแหวนรอบ2 (สมโภช 700 ปี) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 แผนที่ ศรีกรุงสาขาเชียงใหม่

ศรีกรุงสาขาเชียงราย

8/7-8 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 แผนที่ ศรีกรุงสาขาเชียงราย