ศรีกรุงสาขาพัทยา

1/67-1/68 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัด ชลบุรี  20150 แผนที่ ศรีกรุงสาขาพัทยา

ศรีกรุงสาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่197/4 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000 แผนที่ ศรีกรุงสาขาฉะเชิงเทรา