ศรีกรุงสาขาสมุทรปราการ

294/2 ถ.สุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 แผนที่ ศรีกรุงสาขาสมุทรปราการ