รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายมีวิธีการขาย แบ่งเป็น 2 ประเภท ขายให้ลูกค้าโดยไม่ได้สมัครสมาชิก ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามความเหมาะสมรายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้ค่าคอมมิชชั่น ขายให้ลูกค้าโดยสมัครสมาชิก ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามมาตรฐานของสมาชิกระดับ 6รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้จากแผนการตลาด MGM ตัวอย่างรายได้ของระดับสมาชิก สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า      สามารถซื้อใช้เองรับส่วนลดในราคาสมาชิกได้ทุกประเภทสินค้าประกันภัย พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือ ญาติ ที่นามสกุลเดียวกับสมาชิก ก็สามารถซื้อใช้เองได้ในราคาสมาชิก เช่นกัน      ถ้ามีการซื้อคนละนามสกุลกับสมาชิกจะต้องฝากส่งงานเข้ารหัสผู้แนะนำเท่านั้น แต่ยังสามารถได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่เหมือนเดิม ต้องติดต่อกับผู้แนะนำของท่าน ตัวอย่างรายได้ของสมาชิก สมาชิกระดับ 1 – 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า สมาชิกระดับ 5 (AM.) หัวหน้าขยายงาน เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น = 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) [อ่านต่อ]

รายได้ค่าแนะนำ

     แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ทาง บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเหมือนการขายรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยทุกประเภท ได้ในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งจะขออธิบายรายได้ของแผนการตลาด MGM ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ แผนการตลาด MGM แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางของรายได้ รายได้ค่าแนะนำ คือ การที่คุณแนะนำบุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) โดยโค๊ดสมาชิกที่คุณแนะนำจะขึ้นตรงต่อจากโค๊ดของคุณตลอดไป ไม่สามารถโอนย้ายโค๊ดสมาชิกที่ท่านแนะนำมาไปยังโค๊ดสมาชิกท่านอื่นได้ ถึงแม้โค๊ดสมาชิกที่คุณแนะนำมาจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม รายได้ค่าแนะนำนั้นคุณจะได้จากสมาชิกที่คุณแนะนำติดตัวมาเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกที่คุณแนะนำมาในปัจจุบันจะอยู่ระดับชั้นสมาชิกไหนก็ตาม ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าแนะนำ 1% จากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด [อ่านต่อ]

รายได้ค่าตำแหน่ง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 3 มีสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5% ทั้งหมด ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5% มีสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2% มีสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = [อ่านต่อ]