ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรุงเทพประกันภัย

รถเก๋ง Used Car Special (ซ่อมอู่) G 5 รับรถอายุ 7-12 ปี

รถเก๋ง Used Car Special G 3-4 (ซ่อมอู่) รับรถอายุ 7-12 ปี

รถเก๋ง SUV Special GG (ซ่อมอู่) รับรถอายุ 2-12 ปี

 

รถกระบะ Special (ซ่อมอู่) รับรถอายุ 2-5 ปี

รถเก๋ง Used Car Special G 3-4 (ซ่อมอู่) รับรถอายุ 2-5 ปี

รถเก๋ง SUV Special GG (ซ่อมศูนย์) รับรถอายุ 2-5 ปี