สอนตั้งค่าข้อมูลสมาชิกเบื้องต้น

วีดีโอสอนตั้งค่าข้อมูลสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ตั้งค่าข้อมูลสมาชิกในระบบเว็บขยายสายงาน ตั้งค่ารูปภาพ, ตั้งค่า Line ID, Youtube Channel และ Facebook