Srikrung-MGM Team

     สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจต้องการหารายได้เสริม หรือต้องการร่วมธุรกิจประกันภัย ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาธุรกิจ นายหน้าประกันภัยมืออาชีพ ทีมสมาชิกที่มียอดขายสูงสุดอันดับต้น ๆ ของบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อผู้แนะนำ

คุณกรณ์รวี ศรีกรุงโบรคเกอร์
ที่ปรึกษาธุรกิจประกันภัย

ติดต่อผู้แนะนำ

คุณกฤตปภัช ศรีกรุงโบรคเกอร์
ที่ปรึกษาธุรกิจประกันภัย

ติดต่อผู้แนะนำ

วีธีการสมัครสมาชิก

     โปรดเตรียม เอกสาร และโอนค่าสมัครให้พร้อมครับ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามผู้แนะนำแต่ละท่านได้เลยครับ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ สามารถถ่ายรูปเอกสารส่งทางไลน์เพื่อยื่นการสมัครได้เลยครับ

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา
** รอเปิดรหัสภายใน 1 วัน **

 1. ใบสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ยื่นทันที)
 3. หลักฐานโอนชำระค่าสมัคร 200 บาท (ยื่นทันที)
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย (ถ้ามี ยื่นภายหลังได้)
 5. สำเนาบัตรนายหน้า (ถ้ามี ยื่นภายหลังได้)

กรณีผู้สมัครเป็นบริษัท
** รอเปิดรหัสภายใน 7 วัน **

 1. ใบสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ยื่นทันที)
 3. หนังสือรับรองบริษัท (ยื่นทันที)
 4. หลักฐานโอนชำระค่าสมัคร 200 บาท (ยื่นทันที)
 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย (ถ้ามี ยื่นภายหลังได้)
 6. สำเนาบัตรนายหน้า (ถ้ามี ยื่นภายหลังได้)

โอนชำระค่าสมัครสมาชิก

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร

การเขียนสำเนาบัตรประชาชน

 • ใช้สำหรับสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์เท่านั้น
 • รับรองสำเนาถูกต้อง เซ็นต์ชื่อด้วยปากกาน้ำเงิน ห้ามใช้แอพพิมพ์

กรณีมีเครื่องพริ้นเตอร์
พริ้นออกมาแล้วเขียน

กรณีไม่มีเครื่องพริ้นเตอร์
วางบนกระดาษ A4 แล้วเขียน

การเขียนใบสมัครสมาชิก

 • กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ หรือพริ้นเอกสารกรอกใบสมัคร
 • เซ็นต์ชื่อที่ใบสมัครด้วยปากกาน้ำเงิน ห้ามใช้แอพพิมพ์

ตัวอย่างการ กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ตัวอย่างการ พริ้นเขียนใบสมัคร