รายได้จากการขายมีวิธีการขาย แบ่งเป็น 2 ประเภท

ขายให้ลูกค้าโดยไม่ได้สมัครสมาชิก

  • ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามความเหมาะสม
    รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้ค่าคอมมิชชั่น

ขายให้ลูกค้าโดยสมัครสมาชิก

  • ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามมาตรฐานของสมาชิกระดับ 6
    รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้จากแผนการตลาด MGM

ตัวอย่างรายได้ของระดับสมาชิก

สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า

     สามารถซื้อใช้เองรับส่วนลดในราคาสมาชิกได้ทุกประเภทสินค้าประกันภัย พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือ ญาติ ที่นามสกุลเดียวกับสมาชิก ก็สามารถซื้อใช้เองได้ในราคาสมาชิก เช่นกัน

     ถ้ามีการซื้อคนละนามสกุลกับสมาชิกจะต้องฝากส่งงานเข้ารหัสผู้แนะนำเท่านั้น แต่ยังสามารถได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่เหมือนเดิม ต้องติดต่อกับผู้แนะนำของท่าน

ตัวอย่างรายได้ของสมาชิก

สมาชิกระดับ 1 – 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า

สมาชิกระดับ 5 (AM.) หัวหน้าขยายงาน

เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น = 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) = 15% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

สมาชิกระดับ 4 (DM.) ผู้จัดการขยายงาน

เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น = 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 4% (ค่าตำแหน่ง) = 16% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

สมาชิกระดับ 3 (GRD.) ผู้อำนวยการบริหาร

เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น = 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5% (ค่าตำแหน่ง) = 17% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

สมาชิกระดับ 2 (EGRD.) ผู้อำนวยการอาวุโส

เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น = 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5.5% (ค่าตำแหน่ง) = 17.5% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

สมาชิกระดับ 1 (VP.) รองกรรมการฝ่ายบริหาร

เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น = 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 6% (ค่าตำแหน่ง) = 18% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

คอมมิชชั่น 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ค่าคอมมิชชั่นแต่ละบริษัทประกัน และประเภทสินค้า % ไม่เท่ากัน ดูเอกสารของทางบริษัทเท่านั้น