ระดับสมาชิกที่สามารถขายสินค้าประกันภัย

ต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น

สามารถขายสินค้าประกันภัยได้ทุกประเภท
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยอัคคีภัย
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ประกันภัยสุขภาพ
 • ประกันภัยการขนส่ง
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ อื่น ๆ
สามารถส่งงานเข้าบริษัทประกันภัยได้มากกว่า 32 บริษัท
 • บริษัทวิริยะประกันภัย
 • บริษัทกรุงเทพประกันภัย
 • บริษัทประกันคุ้มภัย
 • บริษัทอลิอันซ์ประกันภัย
 • บริษัทเทเวศประกันภัย
 • บริษัทอาคเนย์ประกันภัย
 • บริษัทสินมั่นคงประกันภัย และ อื่น ๆ

รายได้จากการขายเอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ขายสินค้าประกันภัย

โดยไม่แนะนำให้สมัครสมาชิก

 • ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามความเหมาะสม
  รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้ค่าคอมมิชชั่น

2. ขายสินค้าประกันภัย

โดยแนะนำสมัครสมาชิก (แผนการตลาด MGM)

สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า

ไม่สามารถส่งงานเข้าโค๊ดตัวเองได้ ต้องส่งงานเข้าโค๊ดผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าเท่านั้น
ไม่สามารถสะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับตำแหน่งได้

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 6

= 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 0% (ค่าตำแหน่ง) = 12% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)ตัวอย่างรายได้ และส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกระดับ 6

สมาชิกระดับ 1 - 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า

สะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับได้

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 5

= 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) = 15% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)ตัวอย่างรายได้ และส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกระดับ 5

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 4

= 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 4% (ค่าตำแหน่ง) = 16% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)ตัวอย่างรายได้ และส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกระดับ 4

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 3

= 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5% (ค่าตำแหน่ง) = 17% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)ตัวอย่างรายได้ และส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกระดับ 3

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 2

= 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 6% (ค่าตำแหน่ง) = 18% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)ตัวอย่างรายได้ และส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกระดับ 2

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 1

= 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 7% (ค่าตำแหน่ง) = 19% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)ตัวอย่างรายได้ และส่วนลด ค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์ สมาชิกระดับ 1

ตัวอย่าง เอกสารส่วนลดมาตรฐาน % ของสมาชิกระดับ 6 (Member)

 • ส่วนลดมาตรฐาน % แต่ละบริษัทประกันภัยไม่เท่ากัน และมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ เดือน
 • ส่วนลดมาตรฐาน % มีเปลี่ยนแปลงทุก ๆ เดือน ขอเอกสารได้จากผู้แนะนำ หรือเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

ตัวอย่าง เอกสารส่วนลดมาตรฐาน ศรีกรุงโบรคเกอร์ ของสมาชิกระดับ 6 (Member)

ตัวอย่าง ตารางค่าตำแหน่ง % ของสมาชิกระดับ 1 - 5 (Business Member)

 • ค่าตำแหน่ง % ในแต่ละเดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท