รายได้จากแผนการตลาด MGM คืออะไร ???

แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งจะขออธิบายรายได้ของแผนการตลาด MGM ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

แผนการตลาด MGM แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางของรายได้

1. รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จาก ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่จะได้รับค่าตำแหน่งสายงาน จะเริ่มจากสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป คือ ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ซึ่งค่าตำแหน่งสายงานของแต่ละระดับสมาชิกจะได้ไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นสมาชิกมีทั้งหมด 10 ระดับชั้น ตามรูปด้านล่าง

ขออธิบายโครงสร้างค่าตำแหน่งสมาชิก ดังนี้

ระดับ 6 (Member) – สมาชิก (ค่าตำแหน่ง 0%)

จากรูปด้านล่าง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 6

 • มีสมาชิกระดับ 1 – 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย

ระดับ 5 Am. – หัวหน้าขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 3%)

จากรูปด้านล่าง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 5

 • มีสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 3% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 5 (3%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 3%
 • มีสมาชิกระดับ 1 – 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 5 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 – 4 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 4 Dm. – ผู้จัดการขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 4%)

จากรูปด้านล่าง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 4

 • มีสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 4% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 4 (4%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 4%
 • มีสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 4 (4%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 1%
 • มีสมาชิกระดับ 1 – 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 4 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 – 3 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 3 Grd. – ผู้อำนวยการบริหาร (ค่าตำแหน่ง 5%)

จากรูปด้านล่าง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 3

 • มีสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5%
 • มีสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2%
 • มีสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 1%
 • มีสมาชิกระดับ 1 – 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 3 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 – 2 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 2 Egrd. – ผู้อำนวยการอาวุโส (ค่าตำแหน่ง 5.5%)

จากรูปด้านล่าง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 2

 • มีสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5.5%
 • มีสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2.5%
 • มีสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 1.5%
 • มีสมาชิกระดับ 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 0.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – ตำแหน่งระดับ 3 (5%) = 0.5%
 • มีสมาชิกระดับ 1 – 2 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 2 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 2 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 1 VP. – รองกรรมการฝ่ายบริหาร (ค่าตำแหน่ง 6%)

จากรูปด้านล่าง

ตัวเราตำแหน่งระดับ 1

 • มีสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 6% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 6%
 • มีสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 3% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 3%
 • มีสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 2%
 • มีสมาชิกระดับ 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 3 (5%) = 1%
 • มีสมาชิกระดับ 2 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 2 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 0.5% ทั้งหมด
  ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 2 (5.5%) = 0.5%
 • มีสมาชิกระดับ 1 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 1 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา

ถ้าสมาชิก หรือทีมสมามชิก มีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นรายได้แบบ Passive Income 100% อย่างแท้จริง ถ้าท่านยิ่งมีสมาชิกติดตัวมากรายได้ก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด

รายได้ค่าแนะนำ และรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จะคิดจากเบี้ยประกันภัยสุทธิรวม จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ของคุณทุกวันที่ 10 ของเดือน