วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อประกันอัคคีภัย

ขอขอบคุณวีดีโอช่องยูทูป The Trainer-Man ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

ฝากกดปุ่มด้านล่างเพื่อติดตามช่องยูทูป ด้วยนะครับ !!!

YouTube

แนวข้อสอบนายหน้าวินาศภัย
ตะลุยโจทย์ประกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 1

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 2
ภัยที่สามารถซื้อเพิ่ม และไม่สามารถซื้อเพิ่มได้

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 3
ทรัพย์สินและภัยที่คุ้มครอง “ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย”

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 4
ความคุ้มครอง “ภัยพิบัต” และเงื่อนไข

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 5-1
แนวข้อสอบเพื่อความเข้าใจ PART 1-1

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 5-2
แนวข้อสอบเพื่อความเข้าใจ PART 1-2

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 6-1
ความคุ้มครองความเสียหายสืบเนื่อง PART 1

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 6-2
แบบทดสอบความเข้าใจความเสียหายสืบเนื่อง PART 2

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 7
ความคุ้มครองค่าเช่าประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 8
ระยเวลาเอาประกัน ความของคำว่า “ไฟ” ในประกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 9-1
ข้อันยกเว้นประกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 9-2
แนวข้อสอบและแบบฝึกความเข้าใจข้อยกเว้นประกันอัคคีภัย

ติวสอบประก้นอัคคีภัย PART 10-1
ปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย PART 1

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 10-2
แนวข้อสอบปัจจัยในการคิดเบี้ยประกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 10-3
แนวข้อสอบปัจจัยในการคิดเบี้ยประกันอัคคีภัย PART 2

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 10-4
เขตรับระกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 10-5
ระยะเวลาการเอาประกัน และส่วนลดทำประกันระยะยาว

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 11-1
หน้าที่ผู้รับและผู้เอาประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมประกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 11-2
บทบาทหน้าที่ วิธีอนุญาโตตุลาการ และการเปลี่ยสภาพทรัพย์สิน

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 12
เอกสารเพิ่มเติม ข้อรับรอง ความรับผิดต่อความเสียหาย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 13
แนวข้อสอบประกันอัคคีภัย PART 11 – 12 ชุดที่ 1

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 13-2
แนวข้อสอบประกันอัคคีภัย PART 11-12 ชุด 2

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 13-3
แนวข้อสอบประกันอัคคีภัย PART 11-12 ชุด 3

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 13-4
แนวข้อสอบประกันอัคคีภัย PART 11-12 ชุด 4

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 14
ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง + แนวข้อสอบ

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 15
รูปแบบการกำหนดทุนและการคำนวณเบี้ยประกันภัย

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 16
Over & Under Insure

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 17
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 18
เงื่อนไขพิเศษที่ออกสอบ

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 19
เพิ่มเติมประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 20
การประกันภัยกระแสรายวัน(Stock Declaration)

ติวดสอบประกันอัคคีภัย PART 21
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ติวสอบประกันอัคคีภัย PART 22
การยกเลิกกรมธรรมประกันอัคคีภัย