วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อประกันภัยรถยนต์

ขอขอบคุณวีดีโอช่องยูทูป The Trainer-Man ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

ฝากกดปุ่มด้านล่างเพื่อติดตามช่องยูทูป ด้วยนะครับ !!!

YouTube

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 1

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 2

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 3-1

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 3-2

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 4
ค่าเสียหายเบื้องต้น

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 5-1
แนวข้อสอบ PART 4 ค่าเสียหายเบื้องต้น

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 5-2
แนวข้อสอบ PART 4 ค่าเสียหายเบื้องต้น

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-1
ค่าเสียหายสูงสุด ใครได้บ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร ?

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-2
ความคุ้มครองของค่าเสียหายสูงสุด ?

ติวสอบประกันรถยนต์ PART 6-3
ตารางความคุ้มครองค่าเสียหายสูงสุด ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-4
สรุปความคุ้มครอง ทบทวนถามตอบค่าเสียหายสูงสุด

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-5
กองทุนทดแทนฯ เอกสารหลักฐานในการเบิกค่าเสียหาย

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-6
เงื่อนไขจ่ายค่าสินไหม พ.ร.บ.ในเหตุการณ์ต่างๆ

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-7
ตารางจำเงื่อนไขจ่ายค่าสินไหม พรบ. ในเหตุการณ์ต่าง

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-8
ความคุ้มครองสูงสุดรวมต่อครั้ง

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 6-9
ตัวเหตุการณ์การจ่ายค่าสินไหมสูงสุดต่อครั้ง

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 7
ข้อยกเว้น พ.ร.บ.รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์มี, รถยนต์ส่วนบุคคล

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 8

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 9
บทลงโทษ พ.ร.บ.

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-1
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รถยนต์ ชุดที่ 1

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-2

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-3
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 3

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-4
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 4

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-5
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 5

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-6
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 6

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-7
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 7

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-8
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 8

ติวสอบประกันภัยรถยนต์ PART 10-9
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชุดที่ 9