วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย หัวข้อประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

ขอขอบคุณวีดีโอช่องยูทูป The Trainer-Man ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

ฝากกดปุ่มด้านล่างเพื่อติดตามช่องยูทูป ด้วยนะครับ !!!

YouTube

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 1
เกริ่นนำ ลักษณะเฉพาะ การประกันภัยแรกขอโลก

ติวสอบประกันทางทะเลและการขนส่ง PART 2
เอกสารสำคัญในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ + วิธีการซื้อขาย

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 3
ขนส่งที่นิยม ข้อมูล ปัจจัยของเบี้ย ความเสี่ยงภัย

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 4-1
ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERMS)

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 4-2
ตารางช่วยจำเงื่อนไข Incoterm การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 5-1
แนวข้อสอบ INCOTERM 1

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 5-2
แนวข้อสอบ INCOTERM 2

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 6
คำรับรอง (WARRANTIES) ทางทะเล
แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 7-1
สมาคมมาตรฐาน ลักษณะเสียหายจุดเริ่มต้น เปลี่ยนจุดหมาย กรณีอื่นๆ

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 7- 2

ติวสอบประกันทะเลและการขนส่ง PART 7-3

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 7-4

ติวสอบประกันทะเลและการขนส่ง PART 7-5

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 8-1
แนวข้อสอบเงื่อนไขประกันการขนส่ง ชุดที่ 1

ติวสอบประกันทะเลและขนส่ง PART 8-2
แนวข้อสอบเงื่อนไขประกันการขนส่ง ชุดที่ 2

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 8-3

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 8-4

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 8-5

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 8-6

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 8-7

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 9

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 10-1

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 10-2

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 10-3

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 11

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 12
แนวข้อสอบ “ประเภทของเรือ

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 13

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 14

ติวสอบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง PART 15