แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย จรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย, กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์, หลักประกันวินาศภัย, แนวข้อสอบรวม 

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

โดยศรีกรุงโบรคเกอร์

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

โดยคปภ.ฉบับปี 2551